การวินิจฉัยภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

การตรวจวินิจฉัยภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

การตรวจวินิจฉัยภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (Erectile dysfunction; ED) ที่แม่นยำเป็นพื้นฐานในการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพนำแนวทางที่ครอบคลุมมาใช้ โดยคำนึงถึงทั้งด้านร่างกายและจิตใจของภาวะ ED เพื่อให้มั่นใจว่ามีความเข้าใจภาวะนี้อย่างองค์รวม ภาพรวมของกระบวนการวินิจฉัยและการทดสอบที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

 • ประวัติทางการแพทย์: การวินิจฉัยมักเริ่มต้นด้วยการที่แพทย์รวบรวมประวัติการรักษาโดยละเอียด ซึ่งรวมถึงการทำความเข้าใจระยะเวลาและการเริ่มมีอาการของ ED การระบุสภาวะสุขภาพอื่นๆ ยาที่รับประทาน ประวัติการผ่าตัด และปัจจัยในการดำเนินชีวิต เช่น การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ และระดับการออกกำลังกาย
 • การตรวจร่างกาย: การตรวจร่างกายอย่างละเอียดสามารถเผยให้เห็นสัญญาณของปัญหาสุขภาพที่เป็นสาเหตุของโรค ED ซึ่งอาจรวมถึงการตรวจอวัยวะเพศชายและลูกอัณฑะ ตรวจความรู้สึกของเส้นประสาท และประเมินการไหลเวียนโลหิต
 • การประเมินทางจิตวิทยา: เนื่องจาก ED อาจมีสาเหตุทางจิตได้ การอภิปรายเกี่ยวกับสุขภาพจิตของผู้ป่วยจึงมีความสำคัญ สิ่งนี้สามารถช่วยระบุภาวะซึมเศร้า ความวิตกกังวล ความเครียด หรือปัญหาความสัมพันธ์ที่อาจส่งผลต่อภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศได้
 • การตรวจเลือด: สามารถระบุสัญญาณของโรคหัวใจ เบาหวาน ระดับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนต่ำ และสภาวะสุขภาพอื่น ๆ ที่อาจก่อให้เกิดหรือทำให้อาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศรุนแรงขึ้น การตรวจเลือดโดยทั่วไปประกอบด้วยโปรไฟล์ไขมัน ระดับน้ำตาลในเลือด และระดับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรน
 • การทดสอบปัสสาวะ (การตรวจปัสสาวะ): เช่นเดียวกับการตรวจเลือด การตรวจปัสสาวะสามารถเปิดเผยสัญญาณของโรคเบาหวานและภาวะสุขภาพอื่น ๆ
 • อัลตราซาวด์: ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญ การทดสอบนี้ใช้อุปกรณ์ที่วางอยู่เหนือหลอดเลือดที่ส่งไปยังอวัยวะเพศชาย สามารถวัดการไหลเวียนของเลือดและตรวจหาปัญหาเกี่ยวกับหลอดเลือดที่อาจนำไปสู่ภาวะ ED
 • ารทดสอบการงอกของอวัยวะเพศในเวลากลางคืน (NPT): การทดสอบนี้เกี่ยวข้องกับการวางอุปกรณ์รอบอวัยวะเพศชายก่อนนอนเพื่อตรวจสอบการแข็งตัวของอวัยวะเพศ ผู้ชายมักจะแข็งตัวระหว่างการนอนหลับ REM; หากไม่มีการแข็งตัวออกหากินเวลากลางคืน ก็สามารถบ่งบอกถึงสาเหตุทางกายภาพของภาวะ ED ได้
 • Penile Biothesiometry: สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการใช้การสั่นสะเทือนของแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อประเมินความไวและการทำงานของเส้นประสาท การรับรู้การสั่นสะเทือนที่ลดลงอาจบ่งบอกถึงความเสียหายของเส้นประสาท
 • การทดสอบการฉีดเข้ากล้าม: ฮอร์โมนสังเคราะห์จะถูกฉีดเข้าไปในอวัยวะเพศชายเพื่อกระตุ้นการแข็งตัวของอวัยวะเพศ ซึ่งจะช่วยกำหนดความรุนแรงและระยะเวลาของการแข็งตัวของอวัยวะเพศ และมีประโยชน์อย่างยิ่งหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับหลอดเลือด
 • Dynamic Infusion Cavernosometry: การทดสอบนี้เกี่ยวข้องกับการฉีดน้ำเกลือเข้าไปในอวัยวะเพศชายด้วยอัตราและความดันที่ทราบ ช่วยในการกำหนดระดับของการรั่วไหลของหลอดเลือดดำหากมี
 • การประเมินสุขภาพจิต: ในบางกรณี แพทย์อาจส่งผู้ป่วยไปพบนักจิตวิทยาหรือที่ปรึกษาเพื่อระบุสาเหตุและผลกระทบทางจิตวิทยาที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

เมื่อการประเมินเหล่านี้เสร็จสิ้น แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสามารถระบุสาเหตุของภาวะ ED และแนะนำวิธีการรักษาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่สุดได้ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ป่วยที่จะต้องเปิดเผยและซื่อสัตย์ในระหว่างขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ เพื่อให้มั่นใจว่ามีความเข้าใจที่ครอบคลุมและวิธีการดูแลที่เหมาะสมที่สุด

แหล่งอ้างอิง

Meuleman, E. J. H., & Diemont, W. L. (1995). Investigation of erectile dysfunction: diagnostic testing for vascular factors in erectile dysfunction.

https://hdl.handle.net/2066/20472

Heidelbaugh, J. J. (2010). Management of erectile dysfunction. American Family Physician81(3), 305-312.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20112889/

Hatzichristou, D., Hatzimouratidis, K., Bekas, M., Apostolidis, A., Tzortzis, V., & Yannakoyorgos, K. (2002). Diagnostic steps in the evaluation of patients with erectile dysfunction. The Journal of urology168(2), 615-620.

https://doi.org/10.1016/S0022-5347(05)64690-3

ติดตามเรื่องสุขภาพอื่นๆ : Medical Thai

เรื่องอื่น ๆ

โรคไต
ติดต่อสอบถาม และ เข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ LINE : @UFA656

โปรดยืนยันว่าคุณบรรลุข้อกำหนดด้านอายุตามกฎหมาย (18 ปีขึ้นไป) เพื่อดำเนินการต่อ