โรคหลอดเลือดหัวใจ

โรคหลอดเลือดหัวใจ

(Coronary artery disease หรือ CAD) เป็นภาวะที่แพร่หลายและอาจถึงแก่ชีวิตได้ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้คนนับล้านทั่วโลก CAD เกิดขึ้นเมื่อหลอดเลือดหัวใจที่ส่งเลือดไปยังกล้ามเนื้อหัวใจแข็งตัวและแคบลงเนื่องจากการสะสมของคอเลสเตอรอลและคราบจุลินทรีย์บนผนังด้านใน ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพร้ายแรง เช่น หัวใจวาย หลอดเลือดหัวใจตีบ หัวใจล้มเหลว และอาจถึงขั้นเสียชีวิตกะทันหันได้

ทำความเข้าใจโรคหลอดเลือดหัวใจ

หลอดเลือดหัวใจตีบเกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป และมักเป็นผลมาจากปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างการเลือกวิถีชีวิตที่ไม่ดีต่อสุขภาพและความบกพร่องทางพันธุกรรม ปัจจัยต่างๆ เช่น การสูบบุหรี่ ความดันโลหิตสูง คอเลสเตอรอลสูง เบาหวาน และประวัติครอบครัวเป็นโรคหัวใจ สามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อโรค CAD ได้อย่างมาก

อาการของโรคหลอดเลือดหัวใจ

  • อาการเจ็บหน้าอกหรือไม่สบาย (angina): มักเกิดจากความเครียดทางร่างกายหรืออารมณ์ และบรรเทาลงโดยการพักผ่อน
  • หายใจถี่: เกิดขึ้นเมื่อหัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดได้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย
  • ความเหนื่อยล้า: โดยเฉพาะในช่วงที่ทำกิจกรรมเพิ่มขึ้นเนื่องจากการไหลเวียนของเลือดลดลง
  • หัวใจวาย: เกิดขึ้นเมื่อหลอดเลือดหัวใจอุดตันโดยสมบูรณ์

การวินิจฉัยและการรักษา

การวินิจฉัย CAD โดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับการทบทวนประวัติทางการแพทย์ การตรวจร่างกาย และการทดสอบวินิจฉัย เช่น การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) การทดสอบความเครียด การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และการตรวจหลอดเลือดหัวใจ การตรวจพบตั้งแต่เนิ่นๆ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาที่มีประสิทธิภาพและสามารถช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่ร้ายแรงยิ่งขึ้นได้

การรักษาโรค CAD รวมถึงการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต การใช้ยา และขั้นตอนต่างๆ เช่น การผ่าตัดขยายหลอดเลือดและการปลูกถ่ายหลอดเลือดหัวใจ (CABG) การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเป็นรากฐานสำคัญของการป้องกัน ซึ่งรวมถึงการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ การออกกำลังกายเป็นประจำ การเลิกสูบบุหรี่ และการจัดการความเครียด

การใช้ชีวิตร่วมกับโรคหลอดเลือดหัวใจ

การใช้ชีวิตร่วมกับ CAD หมายถึงการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในระยะยาวเพื่อสนับสนุนสุขภาพของหัวใจ ผู้ป่วยที่เป็นโรค CAD สามารถมีชีวิตที่สมบูรณ์และกระตือรือร้นได้ด้วยการจัดการและการดูแลที่เหมาะสม การตรวจสุขภาพเป็นประจำกับผู้ให้บริการด้านการแพทย์ถือเป็นสิ่งสำคัญในการติดตามอาการและปรับการรักษาตามความจำเป็น

โรคนี้ยังคงเป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและเสียชีวิตทั่วโลก แต่ด้วยแนวทางที่ถูกต้องในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการจัดการทางการแพทย์ ผู้ป่วยโรค CAD จะสามารถจัดการกับอาการของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจความเสี่ยง รับรู้อาการ และแสวงหาการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที

แหล่งอ้างอิง

ติดตามเรื่องสุขภาพอื่นๆ : Medical Thai

เรื่องอื่น ๆ

ติดต่อสอบถาม และ เข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ LINE : @UFA656

โปรดยืนยันว่าคุณบรรลุข้อกำหนดด้านอายุตามกฎหมาย (18 ปีขึ้นไป) เพื่อดำเนินการต่อ