อหิวาตกโรค

อหิวาตกโรค

อหิวาตกโรค (Cholera) เป็นโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันรุนแรงที่เกิดจากแบคทีเรีย Vibrio cholerae ความเจ็บป่วยที่เกิดจากน้ำนี้มักแพร่กระจายผ่านทางอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคที่มีสุขอนามัยไม่เพียงพอ สุขอนามัยไม่ดี หรือมีน้ำสะอาดจำกัด หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที อหิวาตกโรคอาจทำให้ร่างกายขาดน้ำอย่างรุนแรงและถึงขั้นเสียชีวิตได้ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง แม้จะมีความรุนแรง แต่อหิวาตกโรคก็สามารถป้องกันและรักษาได้ การสุขาภิบาลที่เหมาะสม น้ำที่ปลอดภัย และเสบียงอาหาร ควบคู่กับสุขอนามัยส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพและการใช้วัคซีนป้องกันอหิวาตกโรค สามารถลดความเสี่ยงของการระบาดได้อย่างมาก อย่างไรก็ตาม อหิวาตกโรคยังคงเป็นภัยคุกคามทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคที่ด้อยพัฒนาและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ความขัดแย้ง หรือโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ดี สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจสาเหตุ อาการ การรักษา และการป้องกันอหิวาตกโรคเพื่อต่อสู้กับโรคร้ายแรงนี้อย่างมีประสิทธิภาพ

สาเหตุของอหิวาตกโรค

อหิวาตกโรค

อหิวาตกโรคเป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากแบคทีเรีย Vibrio cholerae แบคทีเรียเหล่านี้ส่วนใหญ่พบในอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนอุจจาระของผู้ติดเชื้อ โรคนี้ไม่น่าจะแพร่กระจายโดยตรงจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง ดังนั้นการสัมผัสกับผู้ติดเชื้ออย่างไม่เป็นทางการจึงไม่เสี่ยงต่อการป่วย

มีหลายปัจจัยที่สามารถนำไปสู่การระบาดของอหิวาตกโรค ได้แก่ :

 • การบำบัดน้ำไม่เพียงพอ: ในพื้นที่ที่มีสุขอนามัยไม่ดี น้ำอาจปนเปื้อนจากของเสียของมนุษย์ที่มีแบคทีเรียอหิวาตกโรค การดื่มหรือใช้น้ำดังกล่าวในการปรุงอาหารหรือทำความสะอาดสามารถนำไปสู่อหิวาตกโรคได้
 • อาหารที่ปนเปื้อน: อหิวาตกโรคยังสามารถแพร่กระจายผ่านทางอาหาร โดยเฉพาะอาหารทะเล หากติดจากน้ำที่ปนเปื้อนและรับประทานแบบดิบๆ หรือปรุงไม่สุก อาหารสามารถปนเปื้อนได้หากเตรียมหรือเสิร์ฟด้วยน้ำสกปรกหรือโดยผู้ติดเชื้อ
 • สุขาภิบาลไม่ดี: ในพื้นที่ที่มีสภาพสุขาภิบาลไม่ดี โรคสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในสถานที่ที่มีสภาพความเป็นอยู่ที่แออัดและมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขอนามัยที่ไม่เพียงพอ ซึ่งแบคทีเรียสามารถปนเปื้อนในแหล่งน้ำและอาหารได้ง่าย
 • ภัยธรรมชาติและความขัดแย้ง: อหิวาตกโรคมักเกิดขึ้นหลังจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว น้ำท่วม หรือสึนามิที่ทำลายระบบน้ำและสุขอนามัย หรือในช่วงความขัดแย้งที่ผู้คนต้องพลัดถิ่นจากบ้าน เงื่อนไขเหล่านี้ทำให้แบคทีเรียแพร่กระจายได้ง่ายขึ้น
 • การเดินทางไปยังพื้นที่เฉพาะถิ่น: ผู้ที่เดินทางไปยังพื้นที่ที่มีอหิวาตกโรคชุกชุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขาบริโภคน้ำหรืออาหารที่ปนเปื้อน สามารถติดโรคได้

โดยพื้นฐานแล้ว อหิวาตกโรคเจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่ระบบน้ำและสุขอนามัยไม่เพียงพอหรือถูกรบกวน สุขอนามัยที่เหมาะสม การเตรียมอาหารที่ปลอดภัย และการเข้าถึงน้ำสะอาดมีความสำคัญในการป้องกันโรค

อาการและสัญญาณเตือนของอหิวาตกโรค

อหิวาตกโรคเป็นที่ทราบกันดีว่าเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีอาการรุนแรง แม้ว่าสิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าอาการอาจมีตั้งแต่เล็กน้อยไปจนถึงรุนแรง และบางคนอาจไม่แสดงอาการเลย เมื่ออาการเกิดขึ้น โดยทั่วไปจะเริ่มภายในไม่กี่ชั่วโมงหรือหลายวันหลังจากสัมผัสกับแบคทีเรียอหิวาตกโรค นี่คืออาการสำคัญและสัญญาณเตือนของอหิวาตกโรค:

 • อาการท้องร่วง: นี่เป็นอาการที่พบบ่อยที่สุด มักจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรง อาจทำให้สูญเสียของเหลวในร่างกายอย่างรวดเร็ว นำไปสู่การขาดน้ำ อาการท้องร่วงที่เกี่ยวข้องกับอหิวาตกโรคมักถูกอธิบายว่าเป็น ‘น้ำข้าว’ เนื่องจากมีลักษณะเป็นน้ำและมีเมือกสีซีด
 • คลื่นไส้และอาเจียน: คลื่นไส้และอาเจียนมักเกิดร่วมกับอาการท้องเสีย และอาจทำให้ของเหลวและอิเล็กโทรไลต์สูญเสียไปอย่างรวดเร็ว
 • ภาวะขาดน้ำ: ภาวะขาดน้ำอย่างรุนแรงอาจเกิดขึ้นได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงหากไม่ได้รับการรักษา สัญญาณของภาวะขาดน้ำ ได้แก่ หัวใจเต้นเร็ว สูญเสียความยืดหยุ่นของผิวหนัง ความดันโลหิตต่ำ กระหายน้ำ ปวดกล้ามเนื้อ และเยื่อเมือกแห้ง (ปาก คอ ตา) ในกรณีที่รุนแรง อาจทำให้ช็อกหรืออวัยวะล้มเหลวได้
 • ปวดท้อง: บางคนที่เป็นอหิวาตกโรคมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงเนื่องจากการสูญเสียของเหลวอย่างรวดเร็ว
 • ความง่วงหรือความเหนื่อยล้า: เนื่องจากร่างกายสูญเสียของเหลวและอิเล็กโทรไลต์ บุคคลอาจรู้สึกเหนื่อยล้า อ่อนแรง หรือเซื่องซึม
 • ปัสสาวะออกน้อยที่สุด: การคายน้ำที่เกิดจากอหิวาตกโรคอาจทำให้ปริมาณปัสสาวะลดลง

หากคุณหรือคนที่คุณรู้จักมีอาการเหล่านี้และเคยอยู่ในพื้นที่ที่มีอหิวาตกโรคอยู่ ให้ไปพบแพทย์ทันที อหิวาตกโรคอาจถึงแก่ชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษา แต่ด้วยการดูแลทางการแพทย์อย่างรวดเร็ว การพยากรณ์โรคมักจะดีมาก

อหิวาตกโรค

มาตรการป้องกันและวัคซีนสำหรับอหิวาตกโรค

อหิวาตกโรคเป็นโรคที่ป้องกันได้ และมีมาตรการหลายอย่างที่บุคคลและชุมชนสามารถใช้เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ต่อไปนี้เป็นมาตรการป้องกันและข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนอหิวาตกโรคที่สำคัญ:

 • น้ำดื่มที่ปลอดภัย: ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าน้ำของคุณปลอดภัยที่จะดื่ม ทำได้โดยการต้ม บำบัดด้วยคลอรีน หรือใช้ตัวกรองที่เชื่อถือได้ น้ำดื่มบรรจุขวดที่ซีลไม่แตกและเครื่องดื่มอัดลมกระป๋อง/ขวดมีความปลอดภัยในการดื่มและใช้งาน
 • ความปลอดภัยของอาหาร: ปรุงอาหารให้สุกทั่วถึง โดยเฉพาะอาหารทะเล และรับประทานในขณะที่ยังร้อนอยู่ หลีกเลี่ยงผักและผลไม้ดิบ เว้นแต่ว่าจะปอกเปลือกได้และคุณเป็นคนปอกเอง
 • สุขอนามัยและการสุขาภิบาล: สุขอนามัยของมือที่ดีเป็นสิ่งสำคัญ ล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร ปรุงอาหาร และหลังใช้ห้องน้ำ
 • วัคซีนอหิวาตกโรค: การฉีดวัคซีนอาจเป็นมาตรการป้องกันที่มีประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เดินทางไปหรืออาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีอหิวาตกโรคอยู่ทั่วไป องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำให้ฉีดวัคซีนอหิวาตกโรคทางปาก 2 ชนิด ได้แก่ Dukoral และ Shanchol ทั้งสองอย่างนี้ใช้ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอหิวาตกโรคและระหว่างการระบาด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากวัคซีนอาจไม่สามารถป้องกันได้อย่างสมบูรณ์ จึงควรใช้ร่วมกับวิธีการป้องกันอื่นๆ
 • การสุขาภิบาลชุมชน: ในระดับชุมชน การเข้าถึงน้ำสะอาดและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขอนามัยที่เพียงพอ ตลอดจนการให้ความรู้แก่สาธารณะเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของอหิวาตกโรค เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการป้องกัน
 • เดินทางอย่างปลอดภัย: หากคุณกำลังเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีอหิวาตกโรคอยู่ทั่วไป ให้ทำตามมนต์ที่ว่า “ต้ม ปรุง ปอกเปลือก หรือลืมมันไป” เพื่อให้แน่ใจว่าอาหารและเครื่องดื่มทั้งหมดของคุณปลอดภัย

แม้ว่ามาตรการป้องกันเหล่านี้จะได้ผล แต่ก็ไม่อาจกำจัดความเสี่ยงของอหิวาตกโรคได้อย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่การเข้าถึงน้ำสะอาดและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขอนามัยมีจำกัด อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนเหล่านี้สามารถลดความเสี่ยงของการติดเชื้อได้อย่างมาก

ข้อควรระวังเมื่ออาศัยอยู่ในภูมิภาคที่มีแนวโน้มเป็นอหิวาตกโรค

การใช้ชีวิตในพื้นที่ที่มีอหิวาตกโรคต้องการการเฝ้าระวังและการวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคที่มากับน้ำ ต่อไปนี้คือข้อควรระวังและกลยุทธ์การเตรียมพร้อมที่จำเป็น:

 • ความปลอดภัยทางน้ำ: ให้ความสำคัญกับการเข้าถึงน้ำดื่มที่ปลอดภัย หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความปลอดภัยของแหล่งน้ำ ให้บำบัดน้ำด้วยการต้ม เติมคลอรีน หรือใช้เครื่องกรองน้ำที่เชื่อถือได้ เก็บน้ำดื่มในภาชนะที่สะอาดและมีฝาปิด
 • การเตรียมอาหาร: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอาหารทั้งหมดสุกอย่างทั่วถึงและเสิร์ฟร้อน หลีกเลี่ยงผักและผลไม้ดิบ เว้นแต่คุณจะปอกเองได้ ระวังอาหารทะเลซึ่งควรปรุงสุกและเสิร์ฟร้อน
 • หลักปฏิบัติด้านสุขอนามัย: การล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดบ่อยๆ เป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหารหรือเตรียมอาหารและหลังใช้ห้องน้ำ ในกรณีที่ไม่มีสบู่และน้ำสะอาด ให้ใช้แอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือ
 • การฉีดวัคซีนอหิวาตกโรค: หากมีวัคซีนอหิวาตกโรค ให้พิจารณารับการฉีดวัคซีน แม้ว่าวัคซีนจะไม่ได้ผล 100% แต่ก็สามารถลดความเสี่ยงของการติดเชื้อได้อย่างมาก และแนะนำเป็นพิเศษสำหรับบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงและผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของอหิวาตกโรค
อหิวาตกโรค
 • การจัดการของเสีย: การสุขาภิบาลที่เหมาะสมเป็นกุญแจสำคัญในการป้องกันโรคอหิวาตกโรค ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคุณสะอาด และกำจัดของเสียอย่างถูกสุขลักษณะ หากคุณไม่สามารถเข้าถึงห้องน้ำที่เหมาะสมได้ ให้ฝังอุจจาระเพื่อป้องกันไม่ให้แมลงวันแพร่กระจายแบคทีเรีย
 • มาตรการด้านสาธารณสุข: มีส่วนร่วมในความพยายามด้านสาธารณสุขในการควบคุมและป้องกันอหิวาตกโรค ซึ่งอาจรวมทุกอย่างตั้งแต่โครงการสุขาภิบาลชุมชนไปจนถึงการรณรงค์ให้ความรู้ด้านสาธารณสุข
 • การเตรียมพร้อมในกรณีฉุกเฉิน: ในกรณีเกิดการระบาดของอหิวาตกโรค การมีแผนฉุกเฉินสามารถช่วยรักษาชีวิตได้ ซึ่งรวมถึงการรู้จักสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด มีแผนสำหรับการเข้าถึงน้ำและอาหารที่ปลอดภัย และมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับวิธีการรักษาอหิวาตกโรคที่บ้าน ซึ่งหลัก ๆ คือการคืนน้ำ

การใช้ชีวิตในพื้นที่ที่มีโอกาสเป็นอหิวาตกโรคได้ง่ายจำเป็นต้องใส่ใจเรื่องสุขอนามัย สุขอนามัย ความปลอดภัยของน้ำและอาหาร เมื่อใช้มาตรการป้องกันเหล่านี้ คุณจะลดความเสี่ยงของการเกิดอหิวาตกโรคได้อย่างมาก

ติดตามเรื่องสุขภาพอื่นๆ : Medical Thai

ติดต่อสอบถาม และ เข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ LINE : @UFA656

โปรดยืนยันว่าคุณบรรลุข้อกำหนดด้านอายุตามกฎหมาย (18 ปีขึ้นไป) เพื่อดำเนินการต่อ