บทความสุขภาพ และ โรคภัยใกล้ตัวคุณ

การดูแลสุขภาพ คือ การดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต และรักษาความสัมพันธ์กับคนรอบข้างให้แข็งแรง มีความสุข และสมดุล เนื่องจากสภาวะสุขภาพส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ชีวิตไม่ว่าจะเป็นการงาน ครอบครัว การเงิน ความสัมพันธ์ มักจะดีเมื่อมีสุขภาพที่ดี ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอโดยปฏิบัติดังนี้ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ การออกกำลังกาย การออกกำลังกาย การเคลื่อนไหวร่างกาย เป็นสิ่งสำคัญเพราะทำให้ร่างกายแข็งแรง ภาพเคลื่อนไหวยังช่วยลดความเสี่ยงของโรคต่างๆ เช่น โรคหัวใจ มะเร็ง เบาหวาน โรคซึมเศร้า เป็นต้น เลือกอาหารเพื่อสุขภาพ อ่านต่อไป ร่างกายต้องการสารอาหารที่ครบถ้วนเพื่อใช้เป็นพลังงานในการดำรงชีวิตประจำวัน ควรเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับวัยและสภาพร่างกายหรือสุขภาพ ในคนปกติ ควรเลือกรับประทานอาหารต่อไปนี้นอกเหนือจากการรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ในแต่ละมื้อ

ดูแลตนเองอย่างไรให้สุขภาพดี
ทั้งร่างกายและจิตใจ

สุขภาพกาย หมายถึง สภาวะที่ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ และระบบต่างๆ ของร่างกายทำงานได้อย่างปกติและมีประสิทธิภาพ ต้านทานโรคได้ดี ไม่เป็นโรค หรือพิการ สุขภาพจิตใจ หมายถึง สภาพจิตใจที่แจ่มใส แจ่มใส สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้ดี สามารถควบคุมอารมณ์และทรงตัวได้ตามปกติ ไม่มีความขัดแย้งหรือความสับสน สุขภาพกายและสุขภาพจิตมีความเชื่อมโยงอย่างแยกไม่ออกเพื่อนำไปสู่ชีวิตที่มีความสุขที่ทุกคนปรารถนา เพราะการมีร่างกายที่แข็งแรงจะทำให้จิตใจสดชื่นเบิกบาน ตรงกันข้าม หากร่างกายไม่แข็งแรงจะทำให้จิตใจตกต่ำ แค่กังวลนี่คือวิธีปฏิบัติง่าย ๆ ที่สามารถนำไปสู่สุขภาพกายและสุขภาพจิต

โรคไต

การดูแลสุขภาพและการบริโภค

โรคไต

ยารักษาโรค และ ยาสามัญประจำบ้าน

ยา คือ สารและเคมีภัณฑ์ที่ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการรักษาโรคของมนุษย์และสัตว์ ผสมผสานอย่างมีศิลปะ ผสมผสาน ปรุงแต่งและแปรสภาพสาระสำคัญและส่วนผสมอื่นๆตามตำรับ ในปัจจุบันวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาอย่างมาก และคิดที่จะเสาะหายาที่นอกจากจะใช้รักษาโรคแล้วยังใช้ป้องกัน บำรุง และช่วยฟื้นฟูสุขภาพร่างกาย และสามารถต้านทานโรคที่คุกคามร่างกายได้ เช่น วัคซีน

ยารักษาโรค ยาสามัญประจำบ้าน

ดูแลตนเองอย่างไรให้สุขภาพดี
ทั้งร่างกายและจิตใจ

สุขภาพกาย หมายถึง สภาวะที่ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ และระบบต่างๆ ของร่างกายทำงานได้อย่างปกติและมีประสิทธิภาพ ต้านทานโรคได้ดี ไม่เป็นโรค หรือพิการ สุขภาพจิตใจ หมายถึง สภาพจิตใจที่แจ่มใส แจ่มใส สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้ดี สามารถควบคุมอารมณ์และทรงตัวได้ตามปกติ ไม่มีความขัดแย้งหรือความสับสน สุขภาพกายและสุขภาพจิตมีความเชื่อมโยงอย่างแยกไม่ออกเพื่อนำไปสู่ชีวิตที่มีความสุขที่ทุกคนปรารถนา เพราะการมีร่างกายที่แข็งแรงจะทำให้จิตใจสดชื่นเบิกบาน ตรงกันข้าม หากร่างกายไม่แข็งแรงจะทำให้จิตใจตกต่ำ แค่กังวลนี่คือวิธีปฏิบัติง่าย ๆ ที่สามารถนำไปสู่สุขภาพกายและสุขภาพจิต

โรคไต

อุปกรณ์ทางการแพทย์ และ เครื่องมือแพทย์

ติดตามเรื่องสุขภาพอื่นๆ : Medical Thai

ติดต่อสอบถาม และ เข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ LINE : @UFA656

โปรดยืนยันว่าคุณบรรลุข้อกำหนดด้านอายุตามกฎหมาย (18 ปีขึ้นไป) เพื่อดำเนินการต่อ